Tvungen Orgasm

Definition

Definition - Vad gör Tvungen Orgasm

Tvungen orgasm är vanligtvis en mycket stimulerande och erotisk upplevelse och har fördelar för både underordnade och dominanta. För underkännandena är det ett sätt att känna mycket glädje hos den dominerande. Känslan av hjälplöshet kan öka upplevelsen och göra övningen ännu trevligare. En dominerande partner kan använda tvingad orgasm som ett sätt att bestraffa kontrollen av en underordnads orgasmer eller straffa styggt beteende, samtidigt som den undergiven är mycket nöje.

dom sex berättelser