Nyckelhållare (KH)

Definition

Definition - Vad gör Nyckelhållare (KH) menar?Nyckelhållare är en term för en person som har nyckeln till en kyskhetsenhet. Nyckelinnehavaren har en position med stor makt, en som ofta tas på av en dominerande person i en BDSM-relation.Nyckelhållare kan ha valfri kön eller sexualitet, men oftast tenderar de att vara heteroseksuella kvinnor som har nycklarna till en manlig kyskhetsanordning.

Begreppet nyckelhållare förkortas ofta till förkortningen KH.Kinkly förklarar Nyckelhållare (KH)Eftersom en nyckelinnehavare kontrollerar åtkomst till en kyskhetsenhet, kontrollerar de också genom förlängning deras könsdelar. Nyckelhållaren kontrollerar om personen som bär kyskhetsanordningen kan uppnå sexuell tillfredsställelse och till och med påverka hur och när de tappar och duschar.

Många nyckelhållare tycker om att bära nycklarna till kyskhetsanordningen på ett halsband. Nycklarnas synlighet när du hänger runt halsen förstärker förhållandet mellan nyckelhållaren och bäraren av kyskhetsanordningen, vilket påminner undergivenhet om nyckelhållarens kraft.

Nyckelpersoner bör respektera den makt de har och aldrig missbruka den. Det är viktigt för nyckelpersoner att agera inom de gränser som fastställts innan kyskhetsenheten sätts på plats. Dessa gränser kan innehålla specifikationer om hur länge nyckelinnehavaren kommer att behålla nycklarna och upprätthålla kyskhet och om nyckelinnehavaren kommer att göra det undergiven arbetet för sin frihet. Nyckelpersoner använder vanligtvis varaktigheten för sin position för att ”träna” sin undergivenhet för att bli en bättre och mindre självisk älskare.

Medan deras makt inte bör missbrukas, är nyckelpersonerna också ansvariga för att disciplinera sina underordnade om de agerar eller bryter mot reglerna medan de bär kyskhetsanordningar. Discipline kan innebära spanking, ta bort privilegier eller andra avskräckningar för dåligt beteende.

elektrisk sexuell stimulans