Monogami

Definition

Definition - Vad gör Monogamy menar?Monogamy är praxis att vara i en romantisk relation med en person i taget. Traditionell monogami i samband med ett äktenskap anses vanligtvis ha en äktenskapspartner under livet. Mer vanligt hänvisas det till i samband med seriell monogami, vilket innebär att en person har en exklusiv partner i taget men kan ha ett antal monogame partner under en livstid.sexleksaksbestånd


Kinkly förklarar MonogamiMonogami accepteras som en samhällelig norm och är den föredragna typ av relation för majoriteten av den västerländska befolkningen. Till skillnad från de i polyamorösa eller öppna relationer, har monogama människor ofta juridiska fördelar, utsätts för mindre risk för STI och känner sig säkrare. Även om det inte finns något rätt sätt att få en relation och olika typer passar olika människor, väljer vissa monogami för det är den accepterade normen.hur man sätter en kondom på din man