Omvänd halv och halv

Definition

Definition - Vad gör Omvänd halv och halv

Termen Reverse Half-and-Half används i sexindustrin för att hänvisa till en typ av sexuell tjänst som johns kan begära. Reverse Half and Half är dock inte exklusivt för sexindustrin. Många par i mer traditionella förhållanden utför också denna sexhandling som en del av deras regelbundna sexuella aktivitet.